Demo

Provjerite kako je jednostavno i zabavno korištenje Hoola servisa. Na ovoj stranici možete pogledati rad sa Hoola servisom, prikazanog u nekoliko osnovnih koraka, od registracije i aktivacije web stranica, pa do uređivanja i objavljivanja sadržaja.

Kliknite na link demo programa kojeg želite vidjeti.

 1. Registracija web stranica
  Popunjavanje obrazca za registraciju.
 2. Aktivacija web stranica i odabir dizajna
  Postupak aktivacije i odabir dizajna iz velikog broja predložaka.
 3. Uređivanje sadržaja
  Jednostavnom uporabom standardnih funkcija za uređivanje unosite željeni tekst, ističete bitne dijelove, tekstu pridružujete slike i pri tom se zabavljajte.
 4. Kreiranje newslettera
  Postupak kreiranja i slanja newslettera. Slanjem newslettera obaviještavate svoje klijente o novim uslugama ili proizvodima ili ih pozivate da posjete vaše web stranice.

(c) 2004-2012. Interactive1 d.o.o. Sva prava pridržana.