Uvjeti korištenja

Članak 1.
Uvjeti korištenja i ponašanja korisnika Hoola usluga sastavljeni su s ciljem zaštite korisnika naših usluga, kao i ostalih korisnika Interneta od nezakonitih aktivnosti. Poštujući uvjete korištenja osigurat ćete sebi i drugim korisnicima ugodniji rad i produktivnije korištenje svih usluga.

Članak 2.
Popunjavanjem obrasca za registraciju smatra se da je korisnik upoznat s Uvjetima korištenja, te da ih prihvaća i obvezuje se da će se prilikom korištenja Hoola usluga pridržavati pravila ponašanja navedenih u ovim uvjetima i obvezama.

Članak3.
Neprihvatljivim ili nedozvoljenim načinom korištenja smatra se:

  • Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi informacije koje krše postojeće pravne propise Republike Hrvatske.
  • Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi informacije, za koje zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima.
  • Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi zaštićene informacije, kao što su primjerice osobni i tajni podaci neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog subjekta, te sadržaje zaštićene autorskim pravom.
  • Korisnik se obvezuje da se neće lažno predstavljati, odnosno predstavljati u ime druge pravne ili fizičke osobe pri korištenju Hoola servisa.
  • Korisnik se obvezuje da neće koristiti Hoola uslugu za objavljivanje ili širenje neprikladnih sadržaja, koji su na bilo koji način u suprotnosti s postojećim hrvatskim i međunarodnim zakonima, uvredljivi, pristrani, lažni, prijeteći, vulgarni, rasistički ili na bilo koji način mogu biti shvaćeni kao kršenje ljudskih prava.
  • Korisnik se obvezuje da neće objavljivati, slati ili prenositi neželjene sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku promotivnih i reklamnih materijala, «spama», lančanih pisama na e-mail osoba bez njihovog pristanka i traženja da primaju takav sadržaj, te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena.
  • Korisnik se obvezuje da neće svjesno nuditi, objavljivati ili slati sadržaje koji sadrže viruse i slične datoteke ili programe (softver), a koji služe svrsi uništavanja ili djelomičnog onesposobljavanja rada računala, softvera ili druge komunikacijske opreme.

Članak 4.
Hoola d.o.o. zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili sadržaj koji ne odgovara ovim Uvjetima korištenja. Hoola d.o.o. zadržava pravo automatskog ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja odnosno kršenja ovih Uvjeta korištenja. Hoola d.o.o. pri tom ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Članak 5.
Hoola d.o.o. ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju posjetitelji te ne može garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. Hoola d.o.o. neće ni na koji način biti odgovorna za sadržaj ili gubitak i/ili oštećenje sadržaja koje je nastalo tijekom korištenja Hoola usluga.

Članak 6.
Neki od linkova na Hoola portalu vode na druge web site i servise. Te web stranice nisu pod kontrolom Hoola d.o.o., te stoga Hoola d.o.o. nije odgovorna za sadržaj tih stranica niti za linkove na tim stranicama.

Članak 7.
Registracijom za Hoola usluge korisnik dobiva podatke o korisničkom računu - korisničko ime i zaporku. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom Hoola usluga.

Članak 8.
Hoola d.o.o. jamči svojim korisnicima da podatke koje prikupi od strane korisnika neće ustupati trećim osobama. Isti podaci nisu dostupni nijednoj osobi izvan Hoola d.o.o.

Članak 9.
Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve Hoola sadržaje i usluge.

Članak 10.
Hoola d.o.o. zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja portala. Svaka promjena biti će objavljena na samom Hoola portalu.

Članak 11.
Hoola d.o.o se obavezuje pružiti profesionalnu kvalitetu usluga te potrebnu tehničku podršku svojim korisnicima.

Članak 12.
Hoola d.o.o. ima pravo i dužnost poslati korisniku informativne poruke e-mailom ili pismenim putem kojima obavještava svoje korisnike o promjenama usluga i drugim informacijama vezanih za korištenje Hoola usluga.

(c) 2004-2012. Interactive1 d.o.o. Sva prava pridržana.